Public affairs

Politiske beslutninger og den offentlige opinion har enorm betydning for virksomhedens rammevilkår.

Antallet af politiske beslutninger på lokalt, nationalt og EU-plan, som påvirker forudsætningerne for virksomheder, myndigheder og organisationer, er i markant stigning. Samtidig bliver det stadig vanskeligere at forudsige fremtidige beslutninger, og i hvilken retning den offentlige mening vil dreje. Af samme årsag spiller Public Affairs en stadig større rolle.

Public Affairs handler om at bygge bro mellem realiteterne i politik og de politiske realiteter erhvervslivet. Udvikling af en succesfuld Public Affairs-strategi afhænger af tre faktorer: En dybdegående forståelse af det politiske klima, regeringens målsætninger og effektiv, opsøgende interessentpleje, herunder lobbyisme.

Med vores omfattende netværk og internationale erfaring er MSLGROUP i skæringspunktet mellem erhvervsliv, regering og medier. Vi tilbyder strategisk rådgivning til virksomheder, der vil navigere mellem de politiske risici og udfordringer for at drive forretning i dette komplekse miljø.

Vores tilgang
Public Affairs er diplomatiets kunst: Det handler om at etablere langsigtede med de stakeholdere, der påvirker virksomheden og organisationens vilkår. Den offentlige opinion påvirker de generelle betingelser omkring virksomheder og kan betragtes på linje med diplomati. Til sammenligning handler lobbyisme om at introducere en sag eller et (mis)forhold i den politiske proces eller beslutningstagen.

I dag påvirker flere og flere politiske beslutninger virksomhedens forretningsmiljø, mens den offentlige opinion er blevet stadig sværere at forudsige. For at opnå de forretningsmæssige mål må virksomheder fortolke det politiske miljø, forstå de politiske processer, opbygge relationer med politiske beslutningstagere og formidle budskaber til politikerne. Således er Public Affairs et nøgleelement i organisationens kommunikative struktur.

Hos MSLGROUP er vi eksperter i politiske forhold og beslutningsprocesser, ligesom vores indsigt og analyser er baseret på et bredt politisk netværk i Danmark, Norden og Bruxelles. Vores rådgivning er baseret på avancerede analyseværktøjer, der opererer med politisk sandsynlighed og forretningsmæssige, relevante faktorer, som danner grundlag for politisk prioritering og en køreplan for at påvirke både den offentlige mening og vigtige beslutningstagere.

Vi tilbyder:

  • Udvikling af nøglebudskaber, der skaber lydhørhed blandt målgrupper og medierne
  • Opbygning af koalitioner og support fra græsrødder, der bidrager til at skubbe lovgivningsmæssige og regulatoriske dagsordner på kommunalt, regionalt og nationalt niveau
  • Løft af opmærksomhed omkring issues, produkter, teknologier og services
  • Beskyttelse af omdømme i krisesituationer
  • Udvikling af partnerskaber og støtte fra meningsdannere
  • Demonstration af thought leadership
  • Udvikling af industriførende bæredygtigheds- og CSV-programmer, der driver omdømme og skaber forretningsværdi for små og store virksomheder
  • Målbare resultater
Back to Top