Corporate & Brand Citizenship

Virksomheders omdømme er i stigende grad bundet op på evnen til at skabe samfundsmæssige forandringer

Som betroede rådgivere, etablerer vi strategiske kommunikationsplatforme, programmer og partnerskaber der identificerer og forstærker virksomhedens autentiske formål – og aktiverer dette formål med henblik på at drive forretning og skabe samfundsmæssige forandringer.

Vi betragter ikke de sociale og miljømæssige konsekvenser ved at drive forretning som risici eller omkostninger, men som nye muligheder for virksomheder til at dele deres historie på en transparent, engageret og formålsinspireret måde. En måde, der rækker ud over klassisk CSR, CR og CSV. Ved at tilføre løfter til et brand og formål for en virksomhed, hjælper vi virksomhederne ud over de gamle klicheer om at ”skabe shareholder value” eller “give de bedste fordele”.

Det handler om omdømmet, det handler om medarbejderne og det handler om kunderne. Det handler om mennesker og samfund. Det er en omdefineret samfundsansvarlighed – det er Corporate & Brand Citizenship.

Vores tilgang
Vi kalder vores tilgang “PurPle” (Purpose + People).

Vi starter altid med et veldefineret, differentieret og autentisk Corporate Purpose, hvorefter vi identificerer de muligheder og det potentiale, der ligger i det definerede formål, for at levere på forretningsmæssige og kommunikationsmæssige mål.

Vi fastlægger kommunikationsplanen, som gør det muligt at levere de formålsinspirerede budskaber på tværs af betalte, ejede og fortjente kanaler. Og endelig sørger vi for at engagere de personer og de strategiske partnere, der kan virkeliggøre den formålsbaserede mission gennem deres indsigter, passioner, fælles forretningsudvikling og samarbejde.

Millennial Lab: Be The Change
Sammen med vores søstserbureau Saatchi & Saatchi har MSLGROUP lanceret Danmarks første Millennial Lab – et kreativt mødested, hvor vi tager pulsen på de emner, tendenser og platforme, der optager Generation Y.

For yderligere information kontakt manager Marie Honoré.

Back to Top