Millennial Lab

#MillennialInsights Millennial Lab

#MillennialInsights #MillennialLab

MSLGROUP & Saatchi&Saatchi Millennial Lab insights

Konklusioner og kommentarer, som løbende vil blive præsenteret her, er fremkommet via sammenfatning af såvel online survey som efterfølgende plenumdiskussion i forbindelse med vores Millennial Labs.

36 personer deltog i online-analysen mens ca. 40 Millennials (18-35 år) deltog i mødet vedr. medieforbrug og –vaner.

Læs også MSLGROUP og Saatchi&Saatchi vil tættere på Millennials

Back to Top