INVITATION: Høring om styrket opsporing af patienter med arveligt forhøjet kolesterol

Sammenlignet med lande vi normalt sammenligner os med, er opsporingen af danskere med arveligt forhøjet kolesterol er ekstremt lav.

Mere præcist opsporer vi kun ca. 4 % af den estimerede population på op mod 28.000 danskere sammenlignet med Holland, der finder over 70 %.

Dermed overlader vi som samfund disse danskere til risikoen for en potentiel for tidlig død (ubehandlede FH-patienter har 13 gange højere risiko for at udvikle tidlig hjertekarsygdom sammenlignet med en baggrundspopulation uden FH. Ubehandlet medfører FH således forhøjet risiko for tidlig død.

World Health Organisation (WHO) har i en rapport fra 1996 estimeret, at ca. 200.000 FH-patienter dør for tidligt på verdensplan).

På den baggrund er Formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg Liselott Blixt (DF)  vært for en høring om styrket opsporing af patienter, der lider af arveligt forhøjet kolesterol (familiær hyperkolesterolæmi; FH) – og hvor MSLGROUPs kunde, medicinalvirksomheden Sanofi, også deltager med et indlæg.

Se hele høringsprogrammet HER. 

Mere præcist afholdes høringen i Folketingets Fællessal mandag den 12. september 2016 i tidsrummet fra 8.45-16.45 (dog med registrering og morgenmad fra 8.15-8.45) 

Er du interesseret i at deltage, skal du være velkommen til at tilmelde dig.

OBS! Af praktiske hensyn skal tilsagn om deltagelse senest fremsendes til undertegnede på bo.bredsgaard-lund@mslgroup.com, per mandag den 5.september 2016. 

Baggrund

Politikere, specialister fra ind- og udland, sundhedsøkonomer og patienter vil på høringen berøre flere af de problematikker, der knytter sig til arveligt forhøjet kolesterol (FH) i Danmark, herunder:

– Arveligt forhøjet kolesterol eller familiær hyperkolesterolæmi (FH) er en af de mest almindelige arvelige og potentielt dødelige sygdomme i Danmark.

– Mellem 11.000 og 28.000 danskere vurderes at lide af den kroniske sygdom.

– Opsporingsgraden i Danmark er ekstremt lav: Blot ca. 4 % af de danske FH-patienter er diagnosticeret. Som samfund lukker vi således øjnene for den enorme ulighed i sundhed og adgang til behandling, som de danske FH-patienter er ofre for.

– Til sammenligning er opsporingsgraden for patienter med arveligt forhøjet kolesterol hele 71 % i Holland og 43 % i Norge.

– Ubehandlet medfører arveligt forhøjet kolesterol eller familiær hyperkolesterolæmi (FH) forhøjet risiko for hjertekarsygdom og tidlig død.

– Ubehandlede FH-patienter har 13 gange højere risiko for at udvikle tidlig hjertekarsygdom sammenlignet med en baggrundspopulation uden FH. Blandt personer med FH har hele 33 % endvidere udviklet for tidlig hjertekarsygdom set i forhold til raske personer.

– Flere undersøgelser viser, at såvel familiescreening som behandling af FH-patienter kan betale sig ud fra et socioøkonomisk perspektiv.

– Et groft estimat af de samfundsøkonomiske omkostninger i Danmark til behandling af alene FH-patienter, som allerede har udviklet hjertekarsygdomme, ligger på mellem 287 mio. kr. og 1 mia. kr.

– Der er således store gevinster ved at styrke opsporingsgraden i Danmark.

For yderligere baggrundsinformation, se også det notat MSLGROUP har udarbejdet for Sanofi HER.

Back to Top