Danske Havne’s Havnekonference satte i år fokus på Fremtidig Transformation i den Maritme sektor

By 10. April 2018Ikke kategoriseret

’For enden af motorvejene, ligger der en havn’. Den 10.-11. april var Direktør Kim Ege Møller moderator på brancheorganisation Danske Havne’s Havnekonference I Esbjerg.

Konferencen havde bl.a. Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen en tur i den varme stol til 20 spørgsmål om en ny havnelov, fremtidens infrastruktur og havnenes funktion, indretning og rolle. Samtalen afdækkede ministerens holdning til den fremtidige transformation og hvilke tiltag der skulle til for at den kunne træde i kraft.

Brexits konsekvenser for Dansk fiskeri og erhvervsliv

Andre emner på konferencen indeholdt b.la. Brexits konsekvenser for Dansk fiskeri og erhvervsliv fremlagt af Claus Grube, senior advisor og ambassadør i London. Fokus lå især på den fremtidige forhøjede toldkontrol samt diverse fragtafgifter, som både besværliggør og hæver priserne på import og eksport imellem Danmark og Storbritannien betydeligt.

Digitalisering af havnesektoren

Derudover havde konferencen stort fokus på digitalisering og fremtidig optimering af de danske havne. Her præsenterede Mærsk og IBM et fælles samarbejde, der har til opgave at udgive en handelsplatform for containeriseret shipping der skal forbinde hele værdikædens økosystem, understøttet af Blockchain teknologien, og forenkle informationsdeling.

Specialisering af de Danske havne

Afslutteligt, berørte konferencen behovet for specialisering af de Danske havne. Hver havn skal kende og bruge deres fordele i en langsigtet og bæredygtig strategi om at blive specialiseret inde for visse områder af den maritime sektor. Esbjerg havn har for eksempel den fordel at den har kapaciteten til at kunne sejle store havvindmøller ud på havet, samle dem og sætte dem op ved hjælp af deres massive transporttøjer, og på samme måde skal de resterende Danske havne afgøre hvad der gør dem konkurrencedygtige både nationalt, men især internationalt.